Interne werking

ODSG

Tweewekelijks komen de directies van de verschillende scholen samen in een ODSG. We houden eraan om zoveel mogelijk samen beleid uit te stippelen.
We denken hierbij aan personeelsbeleid, organisatie in de school, pedagogisch beleid, etc...
Samen kunnen we meer dan alleen! Toch wordt het behoud van de eigenheid van elke school vooropgesteld.

directieleden: Jeroen Desender(Houthulst + directeur coördinatie infrastructuur), Sandra Devinck (Lo-Pollinkhove), Hilde Debouck (Merkem), Pieter Formesyn (Reninge-Nieuwkapelle), Nathalie Reheul (Schooltrio), Dorine Feryn (coördinerend directeur)

personeelsdienst


De personeelsdienst doet vooral de personeelsadministratie, bijhouden van de personeelsdossiers en de communicatie met Agodi betreft het personeel.

verantwoordelijke: Dieter Vergaerde  -  personeel@sgdezaaier.be   - 0491 25 41 14 

aanvangsbegeleiding


Het is van belang dat we startende leerkrachten goed ondersteunen. Elke school heeft een aanvangsbegeleider. Deze mentoren zorgen voor kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding.
De verschillende aanvangsbegeleiders overleggen geregeld binnen onze scholengemeenschap  om zich verder te professionaliseren.


verantwoordelijken: Katrijn Hemerijck(Houthulst), Hilde Rooryck (Lo-Pollinkhove) Lorrie Vanalderweireldt (Merkem), Beatrijs Voet (Reninge-Nieuwkapelle), Kathleen Vuylsteke (Schooltrio)

ICT

Binnen onze scholengemeenschap hebben we de ICT-werking opgesplitst, pedagogisch en technisch. We komen met alle ICT-verantwoordelijken geregeld samen.

verantwoordelijke technisch luik ICT: Josiah Soetaert     ict@sgdezaaier.be
verantwoordelijke pedagogische luik ICT: Björn Dewulf      pedagogisch.ict@sgdezaaier.be

preventie

Op onze scholengemeenschap werkt één preventieadviseur, niveau II Hij adviseert de verschillende directies inzake preventie en welzijn en volgt de  verplichtingen op dit vlak.

preventieadviseur: Björn Elslander preventie@sgdezaaier.be


zorgcoördinatoren


Binnen onze scholengemeenschap komen de verschillende zorgcoördinatoren op frequente tijdstippen samen. Samen gaan ze op zoek naar mogelijkheden om de werking binnen hun school nog te versterken.


zorgcoördinatoren: Els Claeys (Houthulst), Els Huyghe (kleuter Lo-Pollinkhove), Els Breemeersch (lager Lo-Pollinkhove), Lorrie Vanalderweireldt (Merkem) Beatrijs Voet (Reninge-Nieuwkapelle), Tine Lein en Stefanie Deman (Schooltrio)

boekhouding


Vanaf september 2022 zullen wordt ook de boekhouding van de verschillende scholen gecentraliseerd. 

verantwoordelijke boekhouder: Mevr. Els Devos   els.devos@sgdezaaier.beklusjesman
Vanaf heden (schooljaar 2023-2024) hebben we een klusjesman voor onze scholengemeenschap  aangesteld. Dhr. Francis Decraemer zorgt dat kleine en grotere klusjes in onze scholen worden opgeknapt.

vertrouwenspersonen
Onze vertrouwenspersonen op onze scholengemeenschap zijn:

Björn Elslander: björn.elslander@sgdezaaier.be
Nazline Couvreur: nazline.couvreur@sgdezaaier.be